زهرا کوچولو و باباش
تاريخ : دوشنبه 28 فروردين 1391 | نویسنده : farshed
بازدید : 46757 مرتبه

با سلام به شم دوستان و همراهان عزیز .با تاخیر زیاد دوباره در خدمت شما هستم .راستی به http://fzahra.loxblog.com/ سر میزنید ........در ادامه مطالب چند نکته درباره سونوگرافی سه بعدی گذاشتم .


ادامه مطلب :

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی چیست؟ سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی چیست؟

به کمک سونوگرافی سه بعدی میتوان در فضایی سه بعدی تمامی اعضای جنین را بخوبی مشاهده کرد. به کمک سونوگرافی سه بعدی میتوان در فضایی سه بعدی تمامی اعضای جنین را بخوبی مشاهده کرد. روند انجام این سونوگرافی با سونوگرافی معمولی هیچ تفاوتی ندارد. روند انجام این سونوگرافی با سونوگرافی معمولی هیچ تفاوتی ندارد. از سونوگرافی چهاربعدی زمانی سخن گفته میشود که حرکات جنین نیز ثبت شود؛ بعنوان مثال روی فیلم ویدیویی. از سونوگرافی چهاربعدی زمانی سخن گفته میشود که حرکات جنین نیز ثبت شود، بعنوان مثال روی فیلم ویدیویی. در این حالت زمان به عنوان بعد چهارم در نظر گرفته میشود. در این حالت زمان به عنوان بعد چهارم در نظر گرفته میشود.

در سونوگرافی سه بعدی کیفیت تصویر تفاوت چندانی با سونوگرافی دو بعدی ندارد، اما از آنجائیکه چشم ما اجسام و تصاویر سه بعدی را بهتر تشخیص میدهد، در نتیجه قدرت تشخیص برای دیدن اعضای جنین بیشتر است و در صورت وجود ناهنجاری در جنین بهتر میشود آنرا مشاهده و تشخیص داد. در سونوگرافی سه بعدی کیفیت تصویر تفاوت چندانی با سونوگرافی دو بعدی ندارد، اما از آنجائیکه چشم ما اجسام و تصاویر سه بعدی را بهتر تشخیص میدهد، در نتیجه قدرت تشخیص برای دیدن اعضای جنین بیشتر است و در صورت وجود ناهنجاری در جنین بهتر میشود آنرا مشاهده و تشخیص داد.

ضرورت های انجام سونو گرافی سه بعدی و چهار بعدی چیست؟ ضرورت های انجام سونو گرافی سه بعدی و چهار بعدی چیست؟

سابق بر این درتشخيص ناهنجاري جنيني از روش آمينوسنتز (كشيدن آب اطراف جنين) استفاده میشد که امكان سقط جنين وجود داشت؛ اما امروزه با كمك دو روش سونوگرافي دو بعدي و سه بعدي بدون بروز هیچگونه خطری برای جنین میتوان تا 99 درصد به تشخیص صحیح دست یافت. سابق بر این درتشخيص ناهنجاري جنيني از روش آمينوسنتز (كشيدن آب اطراف جنين) استفاده میشد که امكان سقط جنين وجود داشت؛ اما امروزه با كمك دو روش سونوگرافي دو بعدي و سه بعدي بدون بروز هیچگونه خطری برای جنین میتوان تا 99 درصد به تشخیص صحیح دست یافت. به این ترتیب میتوان به تصميمگيري بهتری در خصوص ادامه بارداري یا پایان دادن به آن دست یافت. به این ترتیب میتوان به تصميمگيري بهتری در خصوص ادامه بارداري یا پایان دادن به آن دست یافت. همچنین بررسي نتايج اعمال جراحي داخل رحمي، از ديگر كاربردهاي سونوگرافي سه بعدي است. همچنین بررسي نتايج اعمال جراحي داخل رحمي، از ديگر كاربردهاي سونوگرافي سه بعدي است.


در سونوگرافي سه بعدي شكاف كام دقيقتر نشان داده ميشود و براي رفع اين مشكل (كه از نظر پزشکی مورد وخیمی نيست) نیازی به جراحي داخل رحمی نیست. در سونوگرافي سه بعدي شكاف كام دقيقتر نشان داده ميشود و براي رفع اين مشكل (كه از نظر پزشکی مورد وخیمی نيست) نیازی به جراحي داخل رحمی نیست. جراحيهای داخل رحمي فقط براي بيماريهايي كه تهديد كننده حيات جنين هستند انجام میشود و چنین مواردی با سونوگرافي معمولي به سادگی قابل تشخيص هستند. جراحيهای داخل رحمي فقط براي بيماريهايي كه تهديد كننده حيات جنين هستند انجام میشود و چنین مواردی با سونوگرافي معمولي به سادگی قابل تشخيص هستند. توصيه ميشود مادران باردار بيجهت سونوگرافي سه بعدي را انجام ندهند و اگر مشکل کوچکی مانند شكاف كام در سونوگرافي سه بعدي تشخيص داده شد، نگران و آشفته نشوند، زیرا اين مشكل بعد از تولد كودك با جراحي بسيار سادهاي برطرف خواهد شد. توصيه ميشود مادران باردار بيجهت سونوگرافي سه بعدي را انجام ندهند و اگر مشکل کوچکی مانند شكاف كام در سونوگرافي سه بعدي تشخيص داده شد، نگران و آشفته نشوند، زیرا اين مشكل بعد از تولد کودک با جراحي بسيار سادهاي برطرف خواهد شد.

توجه : ضرورت انجام سونو گرافی های سه بعدی و چهار بعدی را تنها پزشک متخصص زنان میتواند تشخیص دهد . توجه: ضرورت انجام سونو گرافی های سه بعدی و چهار بعدی را تنها پزشک متخصص زنان میتواند تشخیص دهد. با وجودی که درنود درصد موارد، تشخیص عوارض در جنین، با سونوگرافی دوبعدی امکانپذیر می باشد، اما سونوگرافی سه بعدی بیش از حد نیاز درجامعه پزشکی اشاعه شده و به شکل اپیدمی در آمده است. با وجودی که درنود درصد موارد، تشخیص عوارض در جنین، با سونوگرافی دوبعدی امکانپذیر می باشد، اما سونوگرافی سه بعدی بیش از حد نیاز درجامعه پزشکی اشاعه شده و به شکل اپیدمی در آمده است. جدیدا در جامعه شایع شده است که خانم های باردار بدون اینکه منتظر نظر پزشکشان باشند در خواست سونو گرافی سه بعدی می کنند ، با این تصور که اطلاعات بهتری در مورد فرزندشان به دست می آورند و حتی در برخی موارد مشاهده شده که بعضی برای عکس گرفتن و گذاشتن آن در آلبوم تولد فرزندشان در خواست این روش تشخیصی بسیار پیشرفته و گران قیمت را دارند. جدیدا در جامعه شایع شده است که خانم های باردار بدون اینکه منتظر نظر پزشکشان باشند در خواست سونو گرافی سه بعدی می کنند، با این تصور که اطلاعات بهتری در مورد فرزندشان به دست می آورند و حتی در برخی موارد مشاهده شده که بعضی برای عکس گرفتن و گذاشتن آن در آلبوم تولد فرزندشان در خواست این روش تشخیصی بسیار پیشرفته و گران قیمت را دارند. لطفا توجه داشته باشید که این روشها ابزاری در دست پزشکان است تا هر موقع احساس کنند که دلیل علمی برای لزوم آن وجود دارد ، از تکنولوژی های جدید برای درک بهتر وضعیت مادر و جنین استفاده کنند. لطفا توجه داشته باشید که این روشها ابزاری در دست پزشکان است تا هر موقع احساس کنند که دلیل علمی برای لزوم آن وجود دارد، از تکنولوژی های جدید برای درک بهتر وضعیت مادر و جنین استفاده کنند.

یک خانوم باردار در حالت معمولی به چه تعداد سونوگرافی نیاز دارد؟ یک خانوم باردار در حالت معمولی به چه تعداد سونوگرافی نیاز دارد؟

هر خانم بارداری در مجموع به 3 بار سونوگرافی معمولی نیاز دارد: هر خانم بارداری در مجموع به 3 بار سونوگرافی معمولی نیاز دارد:

  1. در 3ماهه اول بارداری که حاملگی واقعی تشخیص داده شود و همچنین اطمینان از اینکه حاملگی خارج از رحم اتفاق نیفتاده باشد. در 3 ماهه اول بارداری که حاملگی واقعی تشخیص داده شود و همچنین اطمینان از اینکه حاملگی خارج از رحم اتفاق نیفتاده باشد.
  2. سه ماهۀ دوم برای تشخیص ناهنجاری ها و در صورت لزوم ختم حاملگی سه ماهۀ دوم برای تشخیص ناهنجاری ها و در صورت لزوم ختم حاملگی
  3. در 3ماهه سوم برای تشخیص عوارضی که در حاملگی پیش می آید؛ مانند عدم رشد جنین و اقدام در جهت رفع آن در 3 ماهه سوم برای تشخیص عوارضی که در حاملگی پیش می آید، مانند عدم رشد جنین و اقدام در جهت رفع آن

 

آیا سونوگرافی سه بعدی برای جنین بی خطر است ؟ آیا سونوگرافی سه بعدی برای جنین بی خطر است؟

امواج ماوراء صوت ناشی از سونوگرافی اگر به مدت طولانی تابیده شود موجب ایجاد حباب هایی در سلول می شود که عوارضی برای جنین در پی خواهد داشت. امواج ماوراء صوت ناشی از سونوگرافی اگر به مدت طولانی تابیده شود موجب ایجاد حباب هایی در سلول می شود که عوارضی برای جنین در پی خواهد داشت. اما مدت زمان سونوگرافی آنقدر کوتاه است که هیچ گونه عوارض کوتاه یا بلند مدتی برای مادر و جنین نخواهد داشت. اما مدت زمان سونوگرافی آنقدر کوتاه است که هیچ گونه عوارض کوتاه یا بلند مدتی برای مادر و جنین نخواهد داشت.موضوع :
درباره وبلاگ

سلامتی اقا امام زمان,شفای مریضها و براورده شدن حاجات از دوستان عزیزی که تمایل به همکاری بیشتر در این طرح را دارند دعوت میشود بهhttp://fzahra.niniweblog.com/post374.phpمراجعه فرمایید.تعداد کل صلواتها تا تاریخ91/11/10ساعت23/30 ,85638صلوات

موضوعات
آخرین مطالب
لینک دوستان
آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
صفحات جداگانه
آمار سايت
افراد آنلاین : 3 نفر
بازديدهاي امروز : 334 نفر
بازديدهاي ديروز : 353 نفر
بازدید هفته قبل : 2259 نفر
كل بازديدها : 133809 نفر
امکانات جانبی
/html